Fuji Electric

Fuji Electric

Fuji Electric Holdings Co., Ltd. to japońska korporacja koncentrująca swą działalność w branży elektrycznej i energetycznej oraz na ochronie środowiska. Fuji Electric została założona w 1923 roku i jest notowana na tokijskiej giełdzie. Zatrudnia na całym świecie prawie 30.000 pracowników.

Więcej informacji o firmie Fuji Electric można znaleźć na stronie: www.fujielectric.com


Orędzie Prezesa

Praca w kierunki globalnego Fuji Electric poprzez biznes związany z energetyką

Na przestrzeni 90 lat od momentu powstania firmy, Fuji Electric zrewolucjonizowało technologię związaną z energią, wnosząc tym samym wielki wkład w dziedzinę infrastruktury przemysłowej i społecznej.

Obecnie, poprzez  bezprecedensowy wzrost liczby ludności i szybki rozwój przemysłu, świat stoi w obliczu problemów związanych z energią i ochroną środowiska.

Bazując na technologii i doświadczeniu, Fuji Electric ma na celu dalszy rozwój rozwiązań dla energii elektrycznej i cieplnej, a także kontynuację tworzenia produktów o wysokiej wartości dodanej, przyjaznych dla środowiska, zużywających energię z maksymalną wydajnością.

Będziemy również rozszerzać współpracę z przedsiębiorstwami na całym świecie w dziedzinach związaną z energią. Będziemy pracować w harmonii z ciągle zmieniającym się środowiskiem naturalnym  przyczyniając się do stworzenia bardziej bezpiecznego, spokojnego i zrównoważonego społeczeństwa.

Pracownicy Fuji Electric są zjednoczeni wokół spełniania zróżnicowanych potrzeb klientów poprzez połączenie mnogości ich indywidualnych talentów.

Mamy nadzieję, że będziecie utrzymywać wysokie oczekiwania wobec produktów Fuji Electric w przyszłości.

Prezes Fuji Electric Co., Ltd.
Michihiro Kitazawa


Filozofia korporacji

Misja korporacji

My, Grupa Fuji Electric deklarujemy, jako odpowiedzialni obywatele globalnego społeczeństwa, wzmacniać zaufanie i więzi ze społecznościami, klientami oraz partnerami.
Naszą misją jest:

  • przyczyniać się do wzrostu dobrobytu
  • wspierać kreatywność
  • poszukiwać harmonii ze środowiskiem naturalnym

Hasło Grupy:

Być entuzjastycznym, ambitnym i wrażliwym.

Zasady zarządzania

Rozszerzać naszą działalność na skalę globalną i promować samodzielne zarządzanie operacyjne w ujęciu globalnym.

Rozwijać przedsiębiorstwo ze szczególnym naciskiem na energetykę i ochronę środowiska.

Szanować ambicje pracowników i tworzyć silny zespół oparty na zróżnicowanych zasobach ludzkich.


Kodeks postępowania Grupy Fuji Electric

Grupa Fuji Electric i jej pracownicy, z globalnego punktu widzenia, zawsze dążą do spełnienia misji naszej korporacji - My, Grupa Fuji Electric deklarujemy, jako odpowiedzialni obywatele globalnego społeczeństwa, wzmacniać zaufanie i więzi ze społecznościami, klientami oraz partnerami - poprzez:

  • poszanowanie i docenianie Naszych klientów
  • poszanowanie i docenianie wszystkich ludzi
  • poszanowanie i docenianie środowiska naturalnego
  • poszanowanie i docenianie Naszych akcjonariuszy i inwestorów
  • poszanowanie i docenianie interakcji ze społeczeństwem
  • poszanowanie i działanie zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

www.fujiplc.com.pl używa plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz na to zgodę. Sprawdź Politykę plików cookies. Zamknij