Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym www.fujiplc.com.pl

Serwis internetowy www.fujiplc.com.pl prowadzony jest przez VIX Automation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice, zwaną dalej VIX Automation, wpisaną do VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod nr KRS 0000247380, NIP: 954-253-18-85, Regon 240214146, o kapitale zakładowym, 50.000,00 zł wpłaconym w całości.

Polityka plików cookies

1. Czym jest plik cookie?
Pliki cookies to pojedyncze, małe pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki te umożliwiają odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez witrynę, która je utworzyła. Witryna internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Pliki te nie umożliwiają zidentyfikowania osoby odwiedzającej niniejszy serwis.

2. Podmiot zamieszczający pliki cookies.
Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jest podmiot prowadzący niniejszy serwis.

3. W jakim celu witryna www.fujiplc.com.pl korzysta z plików cookies?
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia lepsze dopasowanie struktury oraz samej treści do potrzeb użytkowników;
c) mierzenia ruchu w serwisie za pomocą kodu Google Analytics (więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html);
d) utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. W ramach witryny wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

Nazwa cookie Opis Data ważności
_utma Ten typ pliku cookie jest zapisywany przez przeglądarkę użytkownika w trakcie pierwszej wizyty w serwisie. Jest używany do odnotowania, ile razy użytkownik odwiedzał serwis oraz daty pierwszej i ostatniej wizyty. Umożliwia określenie ilości użytkowników, którzy odwiedzają serwis. 2 lata
_utmb Ten typ pliku cookie używany jest do ustanowienia i kontynuowania sesji użytkownika w niniejszym serwisie. W momencie gdy Internauta ogląda kolejne podstrony serwisu, Google Analytics uaktualnia plik. 30 min
_utmc Ten typ pliku cookie współdziała z plikiem __utmb w celu uzgodnienia czy ustanowić nową sesję dla użytkownika czy nie. Plik ten nie ma ustawionego czasu wygaśnięcia, zatem jest usuwany po zamknięciu przeglądarki. Wygasa z zakończeniem danej sesji
_utmv Ten typ pliku cookie przechowuje informacje na temat danego użytkownika, celem dokonania segmentacji użytkowników. Brak ustawień
_utmz Ten typ pliku cookie przechowuje informacje na temat źródła, którego użył Internauta do wejścia do serwisu. 6 miesięcy
CookiePolicy Plik generowany, celem zapisania, iż użytkownik uzyskał dostęp do informacji o wykorzystywaniu plików Cookies w serwisie. 6 miesięcy
fe_typo_user Plik generowany celem identyfikacji użytkownika i zapamiętanie jego preferencji (np. wybór wersji językowej strony) oraz akcji wykonanych w serwisie (np. wyszukiwane słowa). Wygasa z zakończeniem danej sesji

5. Zgoda oraz rezygnacja z akceptowania plików cookies.
Zgodę na korzystanie z mechanizmu plików cookies można wyrazić za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika. Ustawienia sposobu przechowywania i wysyłania plików cookies są dostępne w opcjach przeglądarki internetowej. Większość wykorzystywanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. Użytkownik może wprowadzić zmiany w ustawieniach przeglądarki, umożliwiające rezygnację z akceptowania plików cookies.

6. Wpływ ograniczeń stosowania plików cookies na funkcjonalność serwisu.
VIX Automation informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

7. Szersze informacje o plikach cookies.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl. Informacje tam zawarte zostały przygotowane przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Dane osobowe udostępniane za pomocą formularza kontaktowego, lub bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej

1. W przypadku przesłania wiadomości mailowej przez użytkownika do VIX Automation za pośrednictwem udostępnionego formularza kontaktowego, lub bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej, użytkownik udostępnia dane osobowe podane przez użytkownika w wiadomości, lub w formularzu kontaktowym.

2. Administratorem powyższych danych osobowych jest VIX Automation (VIX Automation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice).

3. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926), VIX Automation jest uprawnione do przetwarzania udostępnionych mu danych dla celów:

a) podjęcia działań związanych z zawieraniem umowy z użytkownikiem, jeżeli z treści przesłanej wiadomości wynika, iż użytkownik domaga się przesłania informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o zawarciu umowy z VIX Automation,
b) marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez VIX Automation;
c) w przypadku, gdy użytkownik jest stroną umowy z VIX Automation - dla celów wykonania tej umowy.

4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, lub usunięcia na wniosek skierowany na adres mailowy VIX Automation wskazany w danych kontaktowych zamieszczonych na stronie www.fujiplc.com.pl, albo za pośrednictwem zamieszczonego na tej stronie formularza kontaktowego.

5. Udostępnienie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne.

Odsyłacze (linki) do zewnętrznych stron internetowych

Serwis internetowy www.fujiplc.com.pl może zawierać odnośniki do innych stron WWW, administrowanych przez inne podmioty. Niniejsza polityka prywatności i polityka wykorzystywania plików cookies dotyczy tylko serwisu www.fujiplc.com.pl.

Zmiany polityki prywatności i i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym www.fujiplc.com.pl

VIX Automation zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do niniejszego dokumentu.

www.fujiplc.com.pl używa plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz na to zgodę. Sprawdź Politykę plików cookies. Zamknij